20I skolen icke därtill taga ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant bliven I icke välbehagliga.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses