8Du skall icke blotta någon annan kvinnas blygd, som är din faders hustru, ty det är din faders blygd.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses