6Ingen bland eder skall komma vid någon kvinna som år hans nära blodsförvant och blotta hennes blygd. Jag är HERREN.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses