10Men om du fruktar för att draga ditned, så må du gå förut med din tjänare Pura ned till lägret
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses