20Från himmelen fördes strid, stjärnorna stridde från sina banor mot Sisera.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses