25Och de som föllo på den dagen, män och kvinnor, utgjorde tillsammans tolv tusen personer, allt folket i Ai.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses