25Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses