22Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses