15Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses