14Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses