24Fördenskull frukta människorna honom; men de självkloka -- dem alla aktar han ej på.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses