17Förstår du huru kläderna bliva dig så heta, när han låter jorden domna under sunnanvinden?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses