19Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses