1Varför har den Allsmäktige inga räfstetider i förvar? varför få hans vänner ej skåda hans hämndedagar?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses