30Förfärliga och gruvliga ting ske i landet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses