25Edra missgärningar hava nu fört dessa i olag, och edra synder hava förhållit för eder detta goda.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses