12De hava förnekat HERREN och sagt: »Han betyder intet. Olycka skall icke komma över oss, svärd och hunger skola vi icke se.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses