12togo de alla sina män och gingo åstad för att strida mot Ismael, Netanjas son; och de träffade på honom vid det stora vattnet i Gibeon.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses