6Så begav sig då Jeremia till Gedalja, Ahikams son, i Mispa och stannade hos honom bland folket som var kvar i landet.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses