6I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses