13Väl såg jag ock hos Samarias profeter vad förvänt var; de profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses