9Kännen edert elände och sörjen och gråten. Edert löje vände sig i sorg och eder glädje i bedrövelse.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses