7Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses