21Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses