10Saron skall bliva en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för fäkreatur, och de skola givas åt mitt folk, när det söker mig.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses