8Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag giver icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses