23Ack att någon bland eder ville lyssna härtill, för framtiden giva akt och höra härpå!
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses