15»Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses