20Och på den dagen skall jag kalla på min tjänare Eljakim, Hilkias son;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses