17Vid allt edra händers arbete slog jag eder säd med sot och rost och hagel, och likväl vänden I eder icke till mig, säger HERREN.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses