10Med dina rådslag drager du skam över ditt hus, i det att du gör ände på många folk och så syndar mot dig själv.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses