7 1Och HERREN sade till Noa: »Gå in i arken med hela ditt hus, ty dig har jag funnit rättfärdig inför mig bland detta släkte. 2Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par, hanne och hona, 3sammalunda av himmelens fåglar sju par, hankön och honkön, för att behålla deras släkten vid liv på hela jorden. 4Ty sju dagar härefter skall jag låta det regna på jorden, i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.» 5Och Noa gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit honom. 6Noa var sex hundra år gammal, när floden kom med sitt vatten över jorden. 7Och Noa gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur, undan flodens vatten. 8Och av fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och av allt som krälar på marken 9gingo två och två, hankön och honkön, in till Noa i arken, såsom Gud hade bjudit Noa.   10Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden. 11I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig, 12och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. 13På denna samma dag gick Noa in i arken, så ock Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem, 14därtill alla vilda djur, efter sina arter, och alla boskapsdjur, efter sina arter, och alla kräldjur som röra sig på jorden, efter sina arter, och alla flygande djur, efter sina arter, allt vad fåglar heter, av alla slag. 15De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande. 16Och de som gingo ditin voro hankön och honkön av allt slags kött, såsom Gud hade bjudit honom. Och HERREN stängde igen om honom. 17Och floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet förökade sig och lyfte arken, så att den flöt högt uppe över jorden. 18Och vattnet steg och förökade sig mycket på jorden, och arken drev på vattnet. 19Och vattnet steg mer och mer över jorden, och alla höga berg allestädes under himmelen övertäcktes. 20Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att de övertäcktes.   21Då förgicks allt kött som rörde sig på jorden, fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, så ock alla människor. 22Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa. 23Så utplånade han alla varelser på jorden, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; de utplånades från jorden, och allenast Noa räddades, jämte det som var med honom i arken. 24Och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundra femtio dagar.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses