20och sade: »Hör oss, herre. När vi förra gången voro härnere för att köpa säd till föda åt oss
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses