18Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses