18Och Melki-Sedek, konungen i Salem, lät bära ut bröd och vin; denne var präst åt Gud den Högste.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses