12Abram förblev boende i Kanaans land, och Lot bodde i städerna på Slätten och drog med sina tält ända inemot Sodom.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses