6Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: »Abba! Fader!»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses