26Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är vår moder.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses