2ty han står under förmyndare och förvaltare, intill den tid som fadern har bestämt.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses