1Då gav konung Darejaves befallning att man skulle göra efterforskningar i kansliet i Babel, där skatterna nedlades.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses