36Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses