2Jag skall locka dig åstad och leda dig fram och föra dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses