19I skolen få äta eder mätta av fett och dricka eder druckna av blod från det slaktoffer som jag anställer åt eder.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses