16Där skall ock finnas en stad med namnet Hamona. På detta sätt skola de rena landet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses