12Och i sju månader skola Israels barn hålla på med att begrava dem, för att rena landet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses