8Och jag såg huru senor och kött växte på dem, och huru de övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses