5Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i eder, så att I åter bliven levande.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses