27Furstarna därinne äro såsom rovgiriga vargar; de utgjuta blod och förgöra själar för att skaffa sig vinning.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses