16Du skall bliva vanärad inför folkens ögon, genom din egen skuld; och du skall förnimma att jag är HERREN.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses