15Jag skall förskingra dig bland folken och förströ dig i länderna; så skall jag taga bort ifrån dig all din orenhet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses